Automatisk kortbetaling

Med en kortaftale betales dine fakturaer altid automatisk på betalingsdagen, som er anført på fakturaen.

Betalingsservice

Med en automatisk kortaftale bliver fakturaer betalt automatisk på betalingsdatoen. Du vil altid få en email med fakturaen og betalingsoplysingerne mindst 5 dage før betalingsdatoen. I denne periode vil du kunne afvise betalingen.

LeverandørService

LeverandørService er en betalingsløsning til erhvervskunder, hvor fakturaer betales automatisk på betalingsdagen. Du modtager altid en faktura mindst 7 dage inden beløbet trækkes, og da har du, om nødvendigt, mulighed for at afvise betalingen.